top of page

DEAFLAND

 Filmový festival

Brno, Czech Republic

VIDEOARCHIV

DEAFLANĎÁCI

DEAFLAND VZDĚLÁVÁ

Co je cílem Deafland?

Projekt Deafland je určen jak pro neslyšící tak i pro slyšící a zaměřuje se na všechny věkové kategorie.

Cílem Deafland je podpora sebevědomí a tvořivosti neslyšících filmařů a motivace k realizaci jejich vlastních nápadů. Dalším cílem je seznámit slyšící diváky s kulturou Neslyšících a přiblížit jim tento ne vždy tichý svět.

Filmový festival Deafland je akce, která se tradičně koná v Brně. Hlavní část festivalu spočívá v promítání soutěžících filmů od neslyšících tvůrců, které porota i diváci hodnotí v několika kategoriích. Filmy musí být srozumitelné všem, proto například v místech, kde je užitý znakový jazyk, musí být opatřeny titulky atd. Festival se neustále vyvíjí kupředu a rozšiřuje se program festivalu. Součástí festivalu byla také prezentace organizací neslyšících v roce 2020, kdy musel být festival v online formě proběhla navíc i přednáška Michala Orsavy.

Festival ve všech podobách zatím sklízel velký úspěch a byl o něj značný zájem.

V roce 2022 byl realizován projekt "Deafland vzdělává" zaměřený na vzdělávání neslyšících v oblasti filmu. Zrealizovaný byl dvoudenní workshop pro mládež, přednáška pro veřejnost a natočena série vzdělávacích videí, které najdete ve složce Deafland vzdělává.

  • Instagram

@Deaflandcz

kontakt kotva
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
bottom of page