DEAFLAND

 Filmový festival

Brno, Czech Republic

VIDEOARCHIV

DEAFLANĎÁCI

REZERVACE
A PŘIHLÁŠKY

Co je cílem Deafland?

Filmový festival Neslyšících Deafland je akce určená jak pro širokou slyšící, tak i neslyšící veřejnost.

Cílem festivalu je podpora sebevědomí a tvořivosti neslyšících filmařů a motivace k realizaci jejich vlastních nápadů. Dále je cílem také seznámit slyšící diváky s kulturou Neslyšících a přiblížit jim tento ne vždy tichý svět.

Filmový festival Deafland   je akce, která se tradičně koná v Brně. V roce 2020 se tato akce uskutečnila již počtvrté v řadě za finanční podpory statutárního města Brna, a to i přes nepříznivé epidemiologické podmínky.

Hlavní část festivalu spočívá v promítání soutěžících filmů od neslyšících tvůrců, které porota i diváci hodnotí v několika kategoriích.

Filmy musí být srozumitelné všem, proto například v místech, kde je užitý znakový jazyk, musí být opatřeny titulky atd.

Festival se neustále vyvíjí kupředu. Rozšiřuje se program festivalu, jehož součástí v předchozích ročnících byla také prezentace organizací neslyšících, v roce 2020 pak přednáška Michala Orsavy. Festival se konal v různých formách - jako osobní setkání, v období pandemie koronaviru pak alespoň v online formě. Festival ve všech podobách zatím sklízel mezi účastníky velký úspěch a byl o něj značný zájem.

Příští festival, již pátý, je v současnosti plánován pravděpodobně na rok 2022.

  • Instagram

@deaflandaci

 
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon